Συνεδρίαση Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Δευτέρα 16-12-2019

Αθήνα, 13/12/2019   Συνεδρίαση Κ.Υ.Σ.Π.Ε. τη Δευτέρα 16-12-2019   Σας ενημερώνω ότι τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12μ.μ. θα συνεδριάσει το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1.«Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού, Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης» 2.«Εξέταση αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών…

Ανακοίνωση

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2019   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Σας ενημερώνω ότι στις 16 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα ώρα  12:00   θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Παιδείας συνεδρίαση του Κ.Υ.Σ.Π.Ε με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:                         1.«Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού, Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης» 2.«Εξέταση αιτήσεων παραίτησης…