7.672 τα οργανικά κενά εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αθήνα, 8/10/2019    7.672 τα οργανικά κενά εκπαιδευτικών Π.Ε.   Σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας τα οργανικά κενά με  βάση τα οποία θα πραγματοποιηθούν σήμερα οι μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο ανέρχονται σε 7.772. Συγκεκριμένα 5.653 είναι τα κενά της Γενικής Εκπαίδευσης και 2.119 της Ειδικής Αγωγής. Αναλυτικά: Γενική Εκπαίδευση…