Κινητοποίηση για μείωση του χρόνου της υποχρεωτικής παραμονής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στην οργανική θέση

Αρ. Πρωτ. 2269 Αθήνα 11/4/2022 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.     Θέμα: Κινητοποίηση για μείωση του χρόνου της υποχρεωτικής παραμονής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στην οργανική θέση               Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την α.π. 1975/4-11-2021 απόφασή του, εξέφρασε τη στήριξή του στο αίτημα των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου υποχρεωτικής…