Ακυρώνουμε την υλοποίηση των εξετάσεων PISA

  Αρ. Πρωτ. 483 Αθήνα 3/5/2023   Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.       Θέμα: Ακυρώνουμε την υλοποίηση των εξετάσεων PISA. Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., με πλήρη απουσία διάθεσης να αντιληφθεί το αρνητικό πρόσημο του ανάλογου περσινού της εγχειρήματος που, υποτίθεται ως «απολύτως επιτυχημένο», θα τύγχανε γενικευμένης εφαρμογής, σε εφαρμογή του ν.4823/21 επιχειρεί…