Συγκρότηση ελεγκτικής επιτροπής της Δ.Ο.Ε.

  Αθήνα 29/7/2022     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Συγκροτήθηκε στις 29-7-2022 σε σώμα η Ε.Ε. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας ως εξής: Πρόεδρος: Ασπράγκαθου Κατερίνα       (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) Αντιπρόεδρος: Σίντος Στέφανος (ΔΗ.ΣΥ. /Π.Ε.) ν) Γραμματέας: Ζαπάντης Νίκος (Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών) Μέλη: Δούκα Ευαγγελία (Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε.)   Λασπάς Αναστάσιος    (Αυτόνομο Δίκτυο)     ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ο.Ε.   Για…