Πραγματοποίηση 91ης Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε.

  ­Αριθ. Πρωτ. 2284 Αθήνα  19/4/2022 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.   Θέμα: Πραγματοποίηση 91ης Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε. Αγαπητοί Συνάδελφοι,             Σας ενημερώνουμε ότι η 91η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. (με απόφαση του Δ.Σ. οι 89η και 90η Γ.Σ. που δεν πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας των δυσμενών υγειονομικών συνθηκών, για λόγους ιστορικής καταγραφής θα αναφέρονται ως μη…