Διαδικτυακή εκδήλωση για την αξιολόγηση 27/3/2022

Αρ. Πρωτ. 2201 Αθήνα 22/3/2022   Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.   Θέμα: Συνέχιση του αγώνα για την υπεράσπιση του Δημόσιου Σχολείου, ενάντια στην κατηγοριοποίηση – εμπορευματοποίηση. 4η κεντρική δράση, Κυριακή 27 Μαρτίου, 6:00 μ.μ. Ομαδοσυνεργατικές πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας. Οι προσεγγίσεις διάφορων       παιδαγωγικών ρευμάτων   Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Στο πλαίσιο του αγώνα για την…