Ανακοίνωση

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020   Οι μόνιμοι διορισμοί Εκπαιδευτικών είναι υποχρέωση της πολιτείας, δεν είναι παροχή!   Ένα από τα σημεία τριβής μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και των Εκπαιδευτικών είναι η αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και ταυτόχρονα η θέσπιση κατώτατου ορίου μαθητών ανά τμήμα . Όλοι τώρα έχουν κατανοήσει ότι η σκοπιμότητα…