Τι αποφάσισε το ΚΥΣΠΕ στη χθεσινή συνεδρίαση 13/2/2020

Αθήνα, 14/2/2020    Τι αποφάσισε το ΚΥΣΠΕ στη χθεσινή συνεδρίαση 13/2/2020   Το ΚΥΣΠΕ συνεδρίασε χθες 13/2/2020 και με βάση τα θέματα Η.Δ. αποφάσισε τα παρακάτω: Εισηγήθηκε την κατάταξη σε κατηγορίες μοριοδότησης 20 νεοϊδρυθέντα νηπιαγωγεία. Εισηγήθηκε τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 3 συναδέλφους στελέχη εκπαίδευσης. Εξέτασε τις αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε.…