Σχετικά με την αυριανή συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ

Αθήνα, 30/8/2017 Σχετικά με την αυριανή συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ   Σας ενημερώνω πως το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει αύριο Πέμπτη με αποκλειστικό θέμα τη διόρθωση λαθών (ανακλήσεις, διορθώσεις) που αφορούν τις αποσπάσεις Β φάσης. Κατά συνέπεια δε θα συζητηθούν ενστάσεις, τροποποιήσεις, επανεξετάσεις, νέες αιτήσεις αποσπάσεων. Όλα τα παραπάνω θα συζητηθούν σε συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ που θα…