Πίνακας με τον αριθμό μετατιθέμενων ανά περιοχή μετάθεσης και ειδικότητα

Αθήνα, 10/5/2017   Πίνακας με τον αριθμό μετατιθέμενων ανά περιοχή μετάθεσης και ειδικότητα   Με βάση τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας από τους 528 εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν οι 310 είναι δάσκαλοι, οι 97 νηπιαγωγοί, οι 36 πληροφορικής, οι 16 μουσικής, οι 4 γυμναστές, οι 6 γερμανικής, οι 39 αγγλικής και 10 γαλλικής. Σε 52 περιοχές δεν μετατέθηκε…