Χρονοδιάγραμμα προσλήψεων αναπληρωτών Σήμερα 770 προσλήψεις αναπληρωτών Π.Ε. για την Παράλληλη Στήριξη

Αθήνα, 01/11/2016   Χρονοδιάγραμμα προσλήψεων αναπληρωτών Σήμερα 770 προσλήψεις αναπληρωτών Π.Ε. για την Παράλληλη Στήριξη   Με βάση την ενημέρωσή μου σήμερα ή το αργότερο αύριο θα προσληφθούν 770 αναπληρωτές για κάλυψη των κενών της παράλληλης στήριξης. Σημειώνω ότι οι πιστώσεις αυτές σε καμία των περιπτώσεων δεν επαρκούν αφού τα αιτήματα ξεπερνούν τις 4.000. Μέσα…