10.162 δάσκαλοι και 9.180 νηπιαγωγοί παραμένουν άνεργοι

Αθήνα, 19/10/2016   10.162 δάσκαλοι και 9.180 νηπιαγωγοί παραμένουν άνεργοι   Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου παιδείας για το σχολικό έτος 2016-2017 οι υποψήφιοι αναπληρωτές δάσκαλοι και νηπιαγωγοί είναι: Ειδικότητα ΠΕ70 ΠΕ60 Με μόρια 5.916 4.185 Χωρίς μόρια 7.494 6.887 Σύνολο 13.410 11.072 Απ’ αυτούς τους πίνακες έχουν προσληφθεί έως σήμερα 17/10/20163.048  (2.739 ΠΕ70…