ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 85ης Γενικής Συνέλευσης (22-24 Ιουνίου 2016)

  Αριθ. Πρωτ. 616 Αθήνα 16/5/2016 Προς Τους Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε.   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού της Δ.Ο.Ε., σας αποστέλλουμε την Οριστική Ημερήσια Διάταξη της 85ης Γενικής Συνέλευσης του κλάδου για συζήτηση και έγκριση από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων σας.   ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 85ης Γενικής Συνέλευσης Πρόγραμμα…