Αναλυτικοί πίνακες συνταξιοδοτήσεων και μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών Π.Ε. την τελευταία 10ετία

Αθήνα, 1/6/2016   Αναλυτικοί πίνακες συνταξιοδοτήσεων και μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών Π.Ε. την τελευταία 10ετία 272 μόνιμοι διορισμοί από το 2011 έως σήμερα   Με βάση τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας οι αποχωρήσεις και οι διορισμοί εκπαιδευτικών Π.Ε. την τελευταία 10ετία έχουν ως εξής: ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. 2006-2015 Έτος Αποχωρήσεις Μόνιμοι…