Νηπιαγωγεία 3

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 19/3/2023: «Διεθνής εμπειρία από συλλογικά, δημοκρατικά & συνεργατικά εκπαιδευτικά μοντέλα»   ΕΚΔΗΛΩΣΗ 14/5/2023: «Συνεργατική διδασκαλία για ένα δημοκρατικό σχολείο. Έρευνες, πρακτικές και ερωτήματα»

Νηπιαγωγεία 1

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 19/3/2023: «Διεθνής εμπειρία από συλλογικά, δημοκρατικά & συνεργατικά εκπαιδευτικά μοντέλα»   ΕΚΔΗΛΩΣΗ 2/4/2023: «Το αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και οι ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας: Κριτική της κατάτμησης του προγράμματος του νηπιαγωγείου, σε συνδυασμό με τις ανάγκες της παιδικής ηλικίας και τις σύγχρονες θεωρίες για τη μάθηση και την ανάπτυξη»

Δημοτικά 3

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 19/3/2023: «Διεθνής εμπειρία από συλλογικά, δημοκρατικά & συνεργατικά εκπαιδευτικά μοντέλα»  ΕΚΔΗΛΩΣΗ 14/5/2023: «Συνεργατική διδασκαλία για ένα δημοκρατικό σχολείο. Έρευνες, πρακτικές και ερωτήματα»

Δημοτικά 1

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 19/2/2023: «Αιτίες και συνέπειες της υποχρηματοδότησης των σχολείων – έμμεση και άμεση ιδιωτικοποίηση – ο ρόλος των σχολικών επιτροπών – κοινωνικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις» ΕΚΔΗΛΩΣΗ 19/3/2023: «Διεθνής εμπειρία από συλλογικά, δημοκρατικά & συνεργατικά εκπαιδευτικά μοντέλα»  ΕΚΔΗΛΩΣΗ 10/5/2023: «Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τα σχολικά εγχειρίδια. Παρουσίαση, μελέτη και επιστημονικές προσεγγίσεις»