Ειδικά 3

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 19/3/2023: «Διεθνής εμπειρία από συλλογικά, δημοκρατικά & συνεργατικά εκπαιδευτικά μοντέλα» ΕΚΔΗΛΩΣΗ 14/5/2023: «Συνεργατική διδασκαλία για ένα δημοκρατικό σχολείο. Έρευνες, πρακτικές και ερωτήματα»

Ειδικά 2

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 12/3/2023: «Ερευνητικές Διαδικτυακές Πρακτικές και το Μέλλον της Ειδικής και Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης» ΕΚΔΗΛΩΣΗ 7/5/2023: «Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.  Ερευνητικά δεδομένα και επιστημονικές προσεγγίσεις»

Ειδικά 1

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 12/3/2023: «Ερευνητικές Διαδικτυακές Πρακτικές και το Μέλλον της Ειδικής και Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης» ΕΚΔΗΛΩΣΗ 19/3/2023: «Διεθνής εμπειρία από συλλογικά, δημοκρατικά & συνεργατικά εκπαιδευτικά μοντέλα» ΕΚΔΗΛΩΣΗ 7/5/2023: «Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.  Ερευνητικά δεδομένα και επιστημονικές προσεγγίσεις»

Ειδικά 7

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 19/2/2023: «Αιτίες και συνέπειες της υποχρηματοδότησης των σχολείων – έμμεση και άμεση ιδιωτικοποίηση – ο ρόλος των σχολικών επιτροπών – κοινωνικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις»

Δημοτικά 7

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 19/2/2023: «Αιτίες και συνέπειες της υποχρηματοδότησης των σχολείων – έμμεση και άμεση ιδιωτικοποίηση – ο ρόλος των σχολικών επιτροπών – κοινωνικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις»  

Εκδήλωση 2/4/2023

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 2/4/2023: «Το αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και οι ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας: Κριτική της κατάτμησης του προγράμματος του νηπιαγωγείου, σε συνδυασμό με τις ανάγκες της παιδικής ηλικίας και τις σύγχρονες θεωρίες για τη μάθηση και την ανάπτυξη»