Άσκηση πιέσεων προς τους Συλλόγους Διδασκόντων για την παράνομη επανάληψη των ειδικών συνεδριάσεων – Παράνομες αποφάσεις Διευθυντών/ντριών

  Αρ. Πρωτ. 763 Αθήνα 15/12/2023   Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.     Θέμα: Άσκηση πιέσεων προς τους Συλλόγους Διδασκόντων για την παράνομη επανάληψη των ειδικών συνεδριάσεων – Παράνομες αποφάσεις Διευθυντών/ντριών             Συνάδελφοι,             επειδή καταγγέλλεται προς το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. η άσκηση έντονης πίεσης από  κάποια στελέχη της εκπαίδευσης και ακόμα χειρότερα η…