Έρευνα σχετικά με την εργασιακή εξουθένωση των εκπαιδευτικών

  Αρ. Πρωτ. 724 Αθήνα 24/11/2023   Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.   Θέμα: Έρευνα σχετικά με την εργασιακή εξουθένωση των εκπαιδευτικών   Συνάδελφοι, όπως  έχει ήδη ανακοινωθεί, η Δ.Ο.Ε. και η Π.Ο.Ε.Δ.  (Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας και Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων) πραγματοποιούν στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, από τις 2/1 μέχρι και τις 5/1 του 2024…