27ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Δ.Ο.Ε. – Π.Ο.Ε.Δ.

  Αρ. Πρωτ. 689 Αθήνα 19/10/2023 Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.   Θέμα: 27ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Δ.Ο.Ε. – Π.Ο.Ε.Δ. με θέμα: «Εργασιακή ικανοποίηση, εργασιακή εξουθένωση και εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης   Οι επιπτώσεις της πανδημίας Οι επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών Οι επιπτώσεις των εξελίξεων στην τεχνολογία Οι επιπτώσεις των απαιτήσεων του σύγχρονου…