Εκδήλωση 2/4/2023

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 2/4/2023: «Το αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και οι ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας: Κριτική της κατάτμησης του προγράμματος του νηπιαγωγείου, σε συνδυασμό με τις ανάγκες της παιδικής ηλικίας και τις σύγχρονες θεωρίες για τη μάθηση και την ανάπτυξη»