Ενημέρωση 16/03/2023

Ενημέρωση Αιρετού Αντωνιάδη Αναστάσιου   Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε ολοκληρωμένα, μετά τις μεταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν, για όλες τις περιοχές της Ελλάδος: α). Τα κενά που δηλώθηκαν από κάθε Διεύθυνση. β). Πόσοι πήραν μετάθεση σε κάθε Διεύθυνση. γ). Πόσοι έφυγαν από κάθε Διεύθυνση. δ). Τι κενά έχουν μείνει. Οι πίνακες αφορούν και όλες τις…