Ανακοίνωση για αποτελέσματα εκλογών αιρετών

  Αρ. Πρωτ. 216 Αθήνα 8/11/2022   Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.   5 Νοεμβρίου 2022 ο κλάδος έχει και πάλι γνήσιους αιρετούς εκπροσώπους σε Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Π.Ε.              5 Νοεμβρίου 2022. Έπειτα από δύο χρόνια όπου η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. επέλεξε να «εξαφανίσει» τους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών  από τα υπηρεσιακά συμβούλια,…