Δράσεις Δ.Ο.Ε. σε Δ.Ε.Θ.

    Αρ. Πρωτ. 81 Αθήνα  7/9/22 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.     Θέμα: «Δράσεις του  Δ.Σ. της  Δ.Ο.Ε.  στην 86η  Δ.Ε.Θ., Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022»   Συναδέλφισσες, συνάδελφοι             Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. συμμετέχοντας στις δράσεις των εργαζομένων, στο πλαίσιο της 86ης Δ.Ε.Θ., πραγματοποιεί συγκέντρωση των Δ.Σ. των Συλλόγων εκπαιδευτικών Π.Ε. στ0 34ο…