Επιστολή προς τον κ. Γενικό Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την άρση των παράνομων διοικητικών μέτρων

Αρ. Πρωτ. 2194 Αθήνα 16/3/2022 Προς Τον Γενικό Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. κ. Κόπτση Αλέξανδρο Κοιν: 1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.   Θέμα: Επιστολή προς τον κ. Γενικό Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την άρση των παράνομων διοικητικών μέτρων   Κύριε Γενικέ Γραμματέα, εντός της επόμενης εβδομάδας συμπληρώνονται είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή των ενστάσεων των εκπαιδευτικών…

Διαδικτυακή εκδήλωση για την αξιολόγηση με θέμα: “Τα αναλυτικά προγράμματα, ο ρόλος και ο χαρακτήρας του Νηπιαγωγείου”, 20.3.2022

Αρ. Πρωτ. 2193 Αθήνα 16/3/2022   Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.     Θέμα: Συνέχιση του αγώνα για την υπεράσπιση του Δημόσιου Σχολείου, ενάντια στην κατηγοριοποίηση – εμπορευματοποίηση. 3η κεντρική δράση, Κυριακή 20 Μαρτίου, 7:00 μ.μ.             Τα αναλυτικά προγράμματα, ο ρόλος και ο χαρακτήρας του Νηπιαγωγείου   Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Στο πλαίσιο του αγώνα…

Ανακοίνωση για τον αγώνα της ΔΟΕ για την αξιολόγηση

  Αρ. Πρωτ:2192                                        Αθήνα  15/3/2022                                                                 Προς Tους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.   Θέμα: «Έκαστος εφ’ ω ετάχθη». Το Υ.ΠΑΙ.Θ. σε ρόλο επιθεωρητή μεθοδεύει την κατηγοριοποιήση…