Άμεση λήψη μέτρων για την ασφάλεια και υγιεινή στα σχολεία

Αρ. Πρωτ. 1809 Αθήνα 1/ 9/2021   Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.     Θέμα: Άμεση λήψη μέτρων για την ασφάλεια και υγιεινή στα σχολεία. Μείωση του αριθμού μαθητών – διενέργεια δωρεάν διαγνωστικών test για μαθητές κι εκπαιδευτικούς .   Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Λίγες, μόλις, ημέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η πολιτική ηγεσία…