Μετατάξεις εκπαιδευτικών

Αθήνα, 3/9/2020   Μετατάξεις εκπαιδευτικών   Σας ενημερώνω ότι η διαδικασία των μετατάξεων εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από κλάδο της Δευτεροβάθμιας σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ολοκληρωθεί. Ελπίζω σήμερα να ανακοινωθούν από τις διοικητικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.   Πάντα στη διάθεσή σας Παληγιάννης Βασίλης