Η παιδεία δεν αντέχει άλλα πλήγματα

Αθήνα, 30/4/2020   Η παιδεία δεν αντέχει άλλα πλήγματα Ανάγκη απόσυρσης του σχεδίου νόμου   Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα ο ήλιος της παιδείας μετά από 10 έτη οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα μετά από τους συνεχείς πειραματισμούς της προηγούμενης κυβέρνησης, είναι στη Δύση. Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας χρειάζεται συνολική αναμόρφωση. Τα συσσωρευμένα χρόνια…