Συγκρότηση Ελεγκτικής Επιτροπής της Δ.Ο.Ε.

Αθήνα 22/7/2019     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Συγκροτήθηκε στις 22-7-2019 σε σώμα η Ε.Ε. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας ως εξής: Πρόεδρος: Βογιατζής Χρήστος         (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) Αντιπρόεδρος: Πετράκης Νεκτάριος     (ΔΗ.ΣΥ. /Π.Ε.) Γραμματέας: Κοκκίνου Κυριακή          (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) Μέλη: Ζώης Βασίλης     (Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε.)   Ζαπάντης Νίκος  (Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών)   ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ο.Ε.