Διαβιβαστικό ένστασης για ΑΣΕΠ

Αρ. Πρωτ. 226 Αθήνα  27/11/2019   Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.   Θέμα: Υπόδειγμα ένστασης απορριφθέντων από τους πίνακες του Α.Σ.Ε.Π. για μη καταβολή παραβόλου   Σας αποστέλλουμε υπόδειγμα ένστασης απορριφθέντων από τους πίνακες του Α.Σ.Ε.Π. για μη καταβολή παραβόλου, που συνέταξε η νομική μας σύμβουλος. Επισημαίνουμε ότι η συγκεκριμένη ένσταση ξεπερνά τις 260 λέξεις…

Δελτίο τύπου για παρουσίαση διεθνούς έρευνας 28/11/2019 ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ

Αθήνα 26/11/2019   Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο του Προγράμματος της Εκπαιδευτικής Διεθνούς «A global response to commercialisation of education» πραγματοποίησαν, την προηγούμενη περίοδο έρευνα με τίτλο «Το δημόσιο σχολείο στην Ελλάδα: Όψεις και τάσεις μιας αναδυόμενης…