Στάση Εργασίας 9-11-2018 και κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας

Αρ. Πρωτ. 1025 Αθήνα 1/11/2018 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας Για τους μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση με κυρίαρχο κριτήριο την προϋπηρεσία Απόφαση για 3ωρη στάση εργασίας την Παρασκευή 9/11/2018                 Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχοντας στην προμετωπίδα των αγώνων την ουσιαστική στήριξη του δημόσιου…