Ανακοίνωση

Αθήνα, 25/9/2018    17.065 εκπαιδευτικοί αποχώρησαν από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από το 2008 έως το 2018. Αναλυτικοί πίνακες                                    Με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, από το 2008 έως το 2018, αποχώρησαν από την υπηρεσία 17.065 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αναλυτικά οι αποχωρήσεις κατ’ έτος έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2008-22 ΙΟΥΝΙΟΥ…