Καθυστερεί η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων

Αθήνα, 3/7/2018   Καθυστερεί η αναμοριοδότηση των Σχολικών μονάδων   Η βαρύνουσα σημασία των συνθηκών διαβίωσης στις μεταθέσεις σε συνδυασμό με την καθομολογούμενη άδικη μοριοδότηση που ισχύει οδήγησε την εκπαιδευτική κοινότητα στην πρόταση για αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων για ένα πιο αντικειμενικό και δίκαιο σύστημα. Με βάση το Π.Δ. 111/2016 και την πρόταση του Υπουργείου,…