Άνοιξε το ηλεκτρονικό σύστημα αποσπάσεων

Αθήνα, 02/07/2018   Άνοιξε το ηλεκτρονικό σύστημα Σύμφωνα με ενημέρωσή μου, σήμερα 02-07-2018, άνοιξε το ηλεκτρονικό σύστημα για την υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, αιτήσεων ανάκλησης και νέων αιτήσεων αποσπάσεων.   Πάντα στη διάθεσή σας Παληγιάννης Βασίλειος