Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ: Μετατάξεις εκπαιδευτικών (όλα τα ονόματα)

Αθήνα, 30/5/2017

 

Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ:

Μετατάξεις εκπαιδευτικών (όλα τα ονόματα)

 

Το ΚΥΣΠΕ συνεδρίασε σήμερα 7 Ιουνίου 2017, εξέτασε 232 αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών ΠΕ από κλάδο σε κλάδο και εκπαιδευτικών ΔΕ στην ΠΕ και εισηγήθηκε θετικά για 46 μετατάξεις.

Για την ενημέρωσή σας, σας παραθέτω τον παρακάτω πίνακα:

pal1

pal2

Πάντα στη διάθεσή σας

 

Παληγιάννης Βασίλειος