Συγκριτικοί πίνακες προσλήψεων αναπληρωτών Π.Ε. 2015-2016 και 2016-2017

Αθήνα, 9/5/2017 Συγκριτικοί πίνακες προσλήψεων αναπληρωτών Π.Ε. 2015-2016 και 2016-2017     Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας παραθέτω πίνακες προσλήψεων αναπληρωτών Π.Ε. 2015 – 2016 και 2016 – 2017.     ΚΛΑΔΟΣ 2015-2016 2016-2017 ΠΕ70 5.258 4.395 ΠΕ60 1.707 1.755 ΠΕ11 406 303 ΠΕ06 760 551 ΠΕ05 50 109 ΠΕ07 160 259 ΠΕ08 775…