Συνεδριάζει το ΚΥΣΠΕ την Παρασκευή 3-2-2017

Αθήνα, 1/2/2017   Συνεδριάζει το ΚΥΣΠΕ την Παρασκευή 3-2-2017   Το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: Συζήτηση επί αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης. Εξέταση αιτήσεων απόσπασης (κατά προτεραιότητα, για σοβαρούς λόγους υγείας ή λόγω έκτακτων και ειδικών προβλημάτων) εκπαιδευτικών Π.Ε.…