Με εκατοντάδες κενά λειτουργεί η Ειδική Αγωγή

Αθήνα, 24/10/2016   Με εκατοντάδες κενά λειτουργεί η Ειδική Αγωγή   Στην Ελλάδα του 2016, η Πολιτεία θα έπρεπε να ανταποκρίνεται, με βάση το Σύνταγμα, στο αξίωμα των ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά με την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξή τους. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Δυστυχώς, η Ειδική Αγωγή αντιμετωπίζεται ως…