Οργανικά κενά εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αθήνα, 21/7/2016 Οργανικά κενά εκπαιδευτικών Π.Ε.               Σας κοινοποιώ τα οργανικά κενά εκπαιδευτικών Π.Ε., όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά τις μεταθέσεις και με βάση τα οποία θα γίνουν οι μετατάξεις: Πάντα στη διάθεσή σας Παληγιάννης Βασίλειος