Οργανικά κενά εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αθήνα, 21/7/2016

Οργανικά κενά εκπαιδευτικών Π.Ε.

 

            Σας κοινοποιώ τα οργανικά κενά εκπαιδευτικών Π.Ε., όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά τις μεταθέσεις και με βάση τα οποία θα γίνουν οι μετατάξεις:

Οργανικά κενά

Πάντα στη διάθεσή σας

Παληγιάννης Βασίλειος