Το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. θα συνεδριάσει την Πέμπτη 21/7/2016 με θέματα Η.Δ. παραιτήσεις εκπαιδευτικών, μετατάξεις, αποσπάσεις

Αθήνα, 14/7/2016 Το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. θα συνεδριάσει την Πέμπτη 21/7/2016 με θέματα Η.Δ. παραιτήσεις εκπαιδευτικών, μετατάξεις, αποσπάσεις               Το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. θα συνεδριάσει την Πέμπτη 21  Ιουλίου με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω: 1.«Επικύρωση πινάκων εκπαιδευτικών Π.Ε. για απόσπαση σε Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2016-2017» 2.«Συζήτηση επί αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και…