14.671 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί άνεργοι

Αθήνα, 10/02/2016 14.671 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί άνεργοι Με βάση τα στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας για το σχολικό έτος 2015-2016 οι υποψήφιοι αναπληρωτές δάσκαλοι και νηπιαγωγοί είναι: ΠΕ 70 ΠΕ 60 Με μόρια 4.556 4.098 Χωρίς μόρια 7.379 6.568 Σύνολο 11.935 10.666 Γενικό Σύνολο 22.601 Απ’ αυτούς τους πίνακες έχουν προσληφθεί έως σήμερα…