Περιφερειακές συσκέψεις για τη διαμόρφωση πρότασης της Δ.Ο.Ε. σχετικά με την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου πραγματοποίησης των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών καθώς και της εκπροσώπησής τους σε όλες τις υπηρεσιακές διαδικασίες από τους αιρετούς του κλάδου

You are here:
Go to Top