ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα

ΤΗΛ.:2103236547, 2103245375, 2103221316

FAX: 2103221314

E-Mail: secretariat@doe.gr

Πρόεδρος: Κικινής Θανάσης

Κιν: 6974114103 Τηλ: 2103312793
Fax: 2103246928

Αντιπρόεδρος: Τρούλης Γεώργιος

Κιν: 6981636188 Τηλ: 2103312794

Γενικός Γραμματέας: Πετράκης Σταύρος

Κιν: 6973832828 Τηλ: 2103312791

Ταμίας – Υπεύθυνος Τύπου και Δημ. Σχέσεων: Ανδρουλάκης Μάνος

Κιν: 6972679767 Τηλ: 2103219653

Οργανωτικός Γραμματέας: Γκούμας Θανάσης

Κιν: 6974489580 Τηλ: 2103242171

Ειδικός Γραμματέας: Καπράνας Ζήσης

Κιν: 6976437186 Τηλ: 2103312795

Υπεύθυνη Εκδόσεων – Υπεύθυνη Υλικού και Βιβλιοθήκης: Βενετοπούλου Γιώτα

Κιν: 6944962592 Τηλ: 2103255576

Μέλος: Αναγνωσταράς Γιάννης

Κιν: 6974750410 Τηλ: 2103228891

doesearch

Μέλος: Κυριακόπουλος Μάνθος

Κιν: 6975308409 Τηλ: 2103242144

Μέλος: Ζορμπάς Αχιλλέας

Κιν: 6981649353 Τηλ: 2103313717
Fax: 2103245836

Μέλος: Μαρίνης Σπύρος

Κιν: 6972699983 Τηλ: 2103233662

Δείτε επίσης