BANNER DOE 600x150cm new

 

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο   Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο   Μ Α Ρ Ι Α Σ - Μ Α Γ Δ Α Λ Η Ν Η Σ Β. Τ Σ Ι Π Ρ Α

& Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ω Ν

Μαυρομματαίων 11, Αθήνα

Τηλ. 210 – 3302240

Fax: 210 – 3302323

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ι. Ερώτημα.

            Μου ζητήθηκε να γνωμοδοτήσω επί των κάτωθι ερωτημάτων:

«επειδή το τελευταίο διάστημα υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την ποιότητα αλλά και με την υποβάθμιση του Νηπιαγωγείου ως θεσμού και του εκπαιδευτικού ρόλου των Νηπιαγωγών παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε για τα κάτωθι ζητήματα: 1) ποιος ευθύνεται για την ασφάλεια και την υγεία των νηπίων; το Υπουργείο ή οι Νηπιαγωγοί; ποιος έχει την ευθύνη για την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών, όταν το ίδιο το Υπουργείο δημιουργεί οριακές συνθήκες ασφαλείας (στις περιπτώσεις πρόωρης αποχώρησης μαθητών του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου) και 2) η Νηπιαγωγός υποχρεούται να εκτελεί χρέη τραπεζοκόμου; και ποιος φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του γεύματος;».

ΙΙ. Το νομικό πλαίσιο και η ερμηνεία των εφαρμοστέων διατάξεων.

            1)Σύμφωνα με το άρθρο 36 της υπ΄ αριθ. Φ.353.1/324/105657/2002 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1340/2002) με θέμα «καθήκοντα και αρμοδιότητες εκπαιδευτικών- διδασκόντων» ορίζεται ότι: «οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ΄ επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί: Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών. Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την καθοδήγηση των Σχολικών Συμβούλων και των στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης…Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημα τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων…φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών τους και τους προσφέρουν παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική. Ενδιαφέρονται για τη δημιουργία υγιεινών συνθηκών παραμονής των μαθητών τους στο σχολείο και συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη και το σχολείο…αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων, έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών και επιμελούνται την καθαριότητα των σχολικών χώρων και ό,τι άλλο σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλεια τους. Είναι υπεύθυνοι για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη, εισέρχονται στην αίθουσα μαζί τους και εξέρχονται μετά την αποχώρηση αυτών».

            Παράλληλα, το π.δ. 200/1998 «Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων», στο ενδέκατο άρθρο του προβλέπει ότι: «Επιτήρηση Νηπίων: α. Υπεύθυνος για την υποδοχή των νηπίων, την ασφαλή αποχώρηση τους και παραλαβή τους από τους γονείς ή από το συνοδό που αυτοί έχουν ορίσει είναι ο/η νηπιαγωγός. β. Με ευθύνη του/της νηπιαγωγού ενημερώνονται οι γονείς και οι κηδεμόνες για το διδακτικό ωράριο και την υποχρέωση που έχουν για την παραλαβή των παιδιών με τη λήξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Για τα θέματα αυτά οι γονείς καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση. Σε έκτακτες περιπτώσεις οι γονείς μπορούν να παραλάβουν τα παιδιά τους από το νηπιαγωγείο πριν τη λήξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. γ. Για την επιτήρηση των παιδιών στα διαλείμματα είναι ο/η νηπιαγωγός, ο οποίος παίρνει όλα τα μέτρα για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητα των νηπίων, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και ό,τι έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια τους».

            Σύμφωνα με το υπ΄ αριθ.πρωτ. Φ.50/313/138476/27-9-2013/ΥΠΑΙΘ έγγραφο του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία ολοήμερου νηπιαγωγείου 2013-2014» ορίζονται μεταξύ άλλων οι προϋποθέσεις πρόωρης αποχώρησης των νηπίων. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι: «η αποχώρηση των νηπίων γίνεται με ευθύνη της/του νηπιαγωγού από 15.45 έως 16.00 και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο π.δ.200/1998 άρθρα 7 και 11. Δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δίνεται στις περιπτώσεις που υπάρχουν: προβλήματα υγείας, σοβαρά κοινωνικά ζητήματα…»

            Από το σύνολο των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται, ότι μοναδικός υπεύθυνος για την ασφάλεια των μαθητών κατά την παραλαβή των μαθητών, την παραμονή και την αποχώρηση των νηπίων είναι ο νηπιαγωγός. Ειδικότερα οι νηπιαγωγοί αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων, έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών και είναι εν γένει υπεύθυνοι για οτιδήποτε σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών. Όσον αφορά στις περιπτώσεις πρόωρης αποχώρησης μαθητών, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι νηπιαγωγοί υποχρεούνται να συνοδεύουν εκτός αίθουσας το νήπιο που αποχωρεί πρόωρα, καθώς τότε θα κατέλειπαν άνευ εποπτείας τα υπόλοιπα νήπια, παραβιάζοντας τις διατάξεις που τίθενται ανωτέρω.

Είναι υπεύθυνοι για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη, εισέρχονται στην αίθουσα μαζί τους και εξέρχονται μετά την αποχώρηση αυτών.

            2) Τέλος, όσον αφορά τη διαδικασία σίτισης των μαθητών προβλέπεται ότι: «η παιδαγωγική αξιοποίηση της ώρας του γεύματος στα πλαίσια της αγωγής υγείας διευρύνει το πεδίο εμπειριών και γνώσεων των παιδιών, τους παρέχει την ευκαιρία να κατακτήσουν δεξιότητες, να αναπτύξουν την αυτονομία τους, αν επικοινωνήσουν και παράλληλα να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες ώστε να κατακτήσουν τρόπους συμπεριφοράς κατά την ώρα του γεύματος. Η/Ο Νηπιαγωγός καθοδηγεί τα παιδία να συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση της σίτισης (προετοιμασία, ζέσταμα φαγητού, καθαριότητα), φροντίζει δε ο χώρος σίτισης να πληροί τους όρους υγιεινής και μεριμνά να διατηρείται καθαρός».

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στα καθήκοντα τραπεζοκόμων περιλαμβάνεται η προετοιμασία τροφίμων (πλύσιμο - κοπή φρούτων, λαχανικών ,τυριών κ.λ.π.), η μεριδοποίηση η παραλαβή και διανομή φαγητού, η περισυλλογή δίσκων μετά την σίτιση και η περισυλλογή απορριμμάτων και υπολειμμάτων τροφίμων, το πλύσιμο σκευών (πιάτα –δίσκοι, σερβίτσια) στο πλυντήριο πιάτων, ο καθαρισμός των τροχήλατων καροτσιών διανομής, ο καθαρισμός πλυντηρίων πιάτων και η διατήρηση καθαριότητας των χώρων εργασίας (πάγκοι, ντουλάπια)».

            Από τα αμέσως ανωτέρω εκτεθέντα δεν προκύπτει ότι ο/η Νηπιαγωγός φέρει καθήκοντα τραπεζοκόμου, αντιθέτως το έργο του/της ως εκπαιδευτικού καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που τίθενται στην αρχή της παρούσας. Ωστόσο, από την ερμηνεία του κανονισμού λειτουργίας του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, συνάγεται ότι η διαδικασία σίτισης πρέπει να ενταχθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προκειμένου τα νήπια να αναπτύξουν δεξιότητες αυτοσυντήρησης και τόνωσης της αυτοπεποίθησης τους. Η δε διαδικασία σίτισης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις λοιπές υποχρεώσεις του Εκπαιδευτικού που αφορούν στην τήρηση των όρων ασφαλείας των μαθητών.      

Τέλος, όσον αφορά στο άρθρο 12 του υπ΄ αριθ. πρωτ. Φ.50/267/131333/Γ1 έγγραφο του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λειτουργία των ολοήμερων δημοτικών σχολείων το οποίο προβλέπεται, ότι ο Υποδιευθυντής- υπεύθυνος του Ολοημέρου ή ο Υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος δεν είναι υπεύθυνος για το ζέσταμα του φαγητού, αξίζει να σημειωθεί ότι από τη ρύθμιση αυτή δεν συνάγεται ότι ο/η Εκπαιδευτικός του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου έχει καθήκοντα τραπεζοκόμου ενώ ο/η Εκπαιδευτικός του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου δεν έχει σχετικές υποχρεώσεις. Αντιθέτως, για αμφότερους προβλέπεται ότι: «βοηθά και καθοδηγεί τους μαθητές να είναι ικανοί, να εξυπηρετούνται αυτόνομα και να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες στη διαδικασία του γεύματος». Με βάση τα ανωτέρω, οι σχετικές ρυθμίσεις δεν προσθέτουν στους Νηπιαγωγούς χρέη τραπεζοκόμων.

Αθήνα, 10-10-2013

Η γνωμοδοτούσα Δικηγόρος

 

Go to top