Δελτίο τύπου για παρουσίαση διεθνούς έρευνας 28/11/2019 ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ

Αθήνα 26/11/2019   Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο του Προγράμματος της Εκπαιδευτικής Διεθνούς «A global response to commercialisation of education» πραγματοποίησαν, την προηγούμενη περίοδο έρευνα με τίτλο «Το δημόσιο σχολείο στην Ελλάδα: Όψεις και τάσεις μιας αναδυόμενης…