Κήρυξη στάσεων εργασίας μίας (1) ώρας

  Αρ. Πρωτ. 989 Αθήνα  10/5/2024 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.   Θέμα: Κήρυξη στάσεων εργασίας μίας (1) ώρας               Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κηρύσσει  στάσεις εργασίας μίας (1) ώρας, σε καθημερινή βάση, από τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024, καθ’ όλη  τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος, της…