Περιφερειακές συσκέψεις για τη διαμόρφωση πρότασης της Δ.Ο.Ε. σχετικά με την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου πραγματοποίησης των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών καθώς και της εκπροσώπησής τους σε όλες τις υπηρεσιακές διαδικασίες από τους αιρετούς του κλάδου

  Αρ. Πρωτ. 872 Αθήνα 16/02/2024 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.   Θέμα: Περιφερειακές συσκέψεις για τη διαμόρφωση πρότασης της Δ.Ο.Ε. σχετικά με την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου πραγματοποίησης των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών καθώς και της εκπροσώπησής τους σε όλες τις υπηρεσιακές διαδικασίες από τους αιρετούς  του κλάδου.   Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ενόψει…

Ανακοίνωση 16/2/2024

Αθήνα 16-02-2024     Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,         Μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου έχει καταθέσει αίτηση προς συνταξιοδότηση ανά νομό ο παρακάτω αριθμός συναδέλφων. Πληροφορίες για τον αριθμό αιτήσεων ανά νομό θα βρείτε στο παρακάτω συνημμένο αρχείο. Υ.Σ. Ο αριθμός αιτήσεων συνταξιοδότησης δεν είναι ο οριστικός γιατί μέχρι 13 Μαρτίου ορισμένοι συνάδελφοι μπορεί να κάνουν ανάκληση…