Αίτημα για συνάντηση με πολιτική ηγεσία Υπ. Παιδείας

  Αρ. Πρωτ. 836 Αθήνα 24/01/2024 Προς 1. Τoν Υπουργό Παιδείας κ. Πιερρακάκη Κυριάκο 2. Την Υφυπουργό Παιδείας κ. Μακρή Ζέττα     Θέμα: «Αίτημα συνάντησης με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας»   Κύριε  Υπουργέ, Κυρία Υφυπουργέ,     Επανερχόμαστε, στο αίτημά μας για συνάντηση μαζί σας. Δυστυχώς, η πρώτη μεταξύ μας συνάντηση που…