Υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης ΙΠΕΜ-ΔΟΕ. Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών και Μελετών Νίκης 33, 10557 Αθήνα Τηλ. 2103314837 www.ipem–doe.gr mail@ipem-doe.gr   Θέμα: Υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης. Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων     Σας ανακοινώνουμε το ενημερωτικό σημείωμα για το πρόγραμμα επιμόρφωσης που υλοποιεί το Ι.Π.Ε.Μ. – Δ.Ο.Ε. ως προς την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, η οποία παρατείνεται μέχρι και 11 Μαΐου   Ο Πρόεδρος…

Συνέχιση του αγώνα για την υπεράσπιση του Δημόσιου Σχολείου, ενάντια στην κατηγοριοποίηση – εμπορευματοποίηση. 6η κεντρική δράση για το 2023

    Αρ. Πρωτ. 481 Αθήνα 2/5/2023   Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.     Θέμα: Συνέχιση του αγώνα για την υπεράσπιση του Δημόσιου Σχολείου, ενάντια στην κατηγοριοποίηση – εμπορευματοποίηση. 6η κεντρική δράση για το 2023.   Διαδικτυακή Εκδήλωση της Δ.Ο.Ε.       Παρασκευή 5 Μαΐου, 19:00 « Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τις επιμορφωτικές τους…

Ανακοίνωση 02/05/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Προκειμένου να διευκολυνθείτε στις μελλοντικές σας επιλογές, είτε για μόνιμο διορισμό είτε για πρόσληψη σαν αναπληρωτές, θέλω να σας ενημερώσω ότι μετά την πραγματοποίηση των μεταθέσεων 2023 των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τα κενά, που στην Γενική Αγωγή ανέρχονται συνολικά στα 3746 και στην Ειδική Αγωγή στα 142, αναλυτικά ανά κλάδο…