Κήρυξη 3ωρων στάσεων εργασίας για την αποτροπή της αξιολόγησης

  Αρ. Πρωτ. 333 Αθήνα  10/2/2023 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.   Θέμα: Κήρυξη 3ωρων στάσεων εργασίας             Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για το 1ο ή 2ο 3ωρο του προγράμματος των σχολικών μονάδων από τη Δευτέρα 13/2/2023 μέχρι και την Τρίτη 28/2/2023, στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και…

Συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας – Κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας

  Αρ. Πρωτ. 332 Αθήνα  10/2/2023 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.   Θέμα: Συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας – Κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας Συναδέλφισσες, συνάδελφοι             Σε συνέχεια της με α.π. 328/8-2-2023 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., σας υπενθυμίζουμε ότι τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 2 μ.μ., πραγματοποιείται κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας ενάντια στην…

Βήματα για απεργία αποχή από την αξιολόγηση

  Αρ. Πρωτ. 331 Αθήνα  9/2/2023 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.   Θέμα:  Ενέργειες υλοποίησης της απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. (8/2/2023) για κήρυξη απεργίας – αποχής από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4823/21 καθώς και από την Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των…